"Parçalanmış bir yargı olmaz"

Coşar, bir etkinlik için geldiği Adana´da, Yargıtay ve Danıştay´ın kaldırılıp yerine Temyiz Mahkemesi kurulmasıyla ilgili görüşlerini aktardı. Yargıtay ve Danıştay´ın kaldırılıp yerine Temyiz Mahkemesi kurularak yargının tek elde toplanabileceğini belirten Coşar, "Tek yargı fikrini öteden beri savunan bir kişiyim. Ama bu şekliyle değil. Şahsen yargıda birliğe karşı değilim. Böyle, parçalanmış bir yargı olmaz. İdari, adli, askeri yargı olmaz. Bir tek yargı olması lazım. İçinde departmanlar olur. İşbirliği yapmak suretiyle yargıda birlikten yanayım. Getirilen bu modele karşıyım. Burada yargı bağımsızlığı ve tarafsızlığıyla ilgi bize göre yanlışlar veya ciddi tehlikeler var" diye konuştu.
Türkiye Barolar Birliği yönetimi olarak Türkiye´nin yapısına uygun olmayan başkanlık modeline de karşı olduklarını söyleyen Coşar, şöyle devam etti:
"Başkanlık sistemi, Türkiye´nin yapısına bünyesine uygun değil. Örneğin, Başkana o konuda verilmiş bir yetki var. Cumhurbaşkanı şimdi ki Anayasal düzenimize göre tarafsız, ama başkanlık modelinde başkan tarafsız değil. Başkan siyasi kişilik. Dolayısıyla siyasi bir kişiliğe o denli bir güç vermek yasamayı da Türkiye´de genel olarak bir iktidar partisinin yasama çoğunluğuna da sahip olduğunu düşünürsek bir kısmı da meclis tarafından seçilecek. O zaman mahkemelerde görev yapacak olan yargıçların büyük bir kısmı yürütmeyle iç içe olur. Bu tehlikeli ve kuvvetler ayrılığı ilkesine de aykırıdır"