Vergi Hukuku

•  Her türlü idari başvuru ve itirazların yapılması
•  İdari yolların tüketilmesi ve uzlaşma işlemlerinin takibi
•  Dava takibi ve uyuşmazlıkların çözümü 
•  İdari cezalar ile vergi suç ve cezalarından kaynaklanan problemlerin çözümü