İnşaat Hukuku

•  İnşaat sözleşmelerinin hazırlanması, 
•  İhaleler, 
•  İnşaat sözleşmelerinden kaynaklanan uyuşmazlıkların çözümlenmesi, bu konuda her türlü cezai ve hukuki dava takibi.