Yabancılara Vatandaşlık Hukuku

•  Yabancıların Türkiye´de çalışma izinlerinin alınması ve uzatılması işlemlerinin takibi ve sonuçlandırılması
•  Yabancı gerçek ve tüzel kişilerin Türkiye´de gayrimenkul alımı ve satımı işlemlerinin takibi ile gayrimenkullerin kiralanmasına ilişkin sözleşmelerin hazırlanması 
•  Yabancıların Türkiye´de oturma izin başvurularının yapılması ve takibi
•  Yabancıların Türk Vatandaşlığına geçiş işlemlerinin yapılması ve takibi 
•  Yabancı gerçek kişilerin Türkiye´deki miras hukukuna ilişkin danışmanlık hizmetlerinin verilemesi ile haklarının korunması