Ticaret Hukuku

•  Şirket Ana sözleşmelerinin hazırlanması
•  Şirketlere Sürekli Danışmanlık
•  Ana Sözleşme Değişiklikleri ve Sermaye Artırımı
•  Şirket Genel Kurul İşlemleri
•  Şirket Pay Devri
•  Şirket Kuruluş, Tür Değiştirme ve Birleşmeleri
•  Zayi ve Kambiyo Senedi (Çek-Bono-Poliçe) Davaları
•  Şirket Kararları Hakkında Ortaklar Adına Açılacak Dava
•  Kooperatif Davaları