Sağlık Hukuku

•  Hekimin Sorumluluğu
•  Yanlış Müdaheleden kaynaklanan Tazminat davaları
•  Hasta Hakları
•  Hekim Hakları
•  İhmali davranışla bir kimsenin ölümüne sebebiyet verme suçu
•  Çocuk düşürtme suçu
•  Çocuk düşürme suçu
•  Kısırlaştırma suçu
•  Genital muayene suçu
•  İnsan üzerinde deney suçu