Eşya Hukuku

•  Tapu İptal ve Tescil Davaları
•  Tapu Kaydının Düzeltilmesi Davaları
•  Kadastro Davaları 
•  Kira tespit davası
•  Tahliye davaları
•  Gayrimenkule tecavüzün önlenmesi davası
•  Ortaklığın giderilmesi davaları
•  Ecrimisil davaları
•  Önalım Davası