Borçlar Hukuku

•  Sözleşmelerin hazırlanması, tadili ve sonlandırılmasına ilişkin işlemler,
•  Haksız fiillerden doğan maddi ve manevi zararların tazminine ilişkin dava ve işlemler
•  Muvazaalı akitlerden doğan dava ve işlemler
•  Sebepsiz zenginleşmeden doğan dava ve işlemler
•  Hile, yanılma, korkutma ve gabin nedeniyle iptale tabi sözleşmelerden doğan dava ve işlemler,
•  Sözleşmelerin ifası, geçerliliği ve itfasına ilişkin dava ve işlemler,
•  Alacağın temliki, borcun nakli ve özel sözleşme ilişkilerine ilişkin dava ve işlemler,
•  Satım, bağışlama, kiralama, istisna, kat karşılığı inşaat, adi şirket, acentelik, komisyonculuk, hizmet ve diğer tip sözleşmelerinin hazırlanması, sonlandırılması ve uygulamasına ilişkin dava ve işlemler.